Procedura leasingu w sklepie internetowym

 

Leasing dostępny jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

KROK 1 - Wybór sprzętu i kalkulacja oferty
1. Wybierz / skompletuj sprzęt, który chcesz wziąć w leasing (min. wartość do leasingu 1.500 zł netto).
2. Zamów sprzęt lub skontaktuj się z naszym Doradcą w celu finalizacji zamówienia (e-mail sklep@lexmarksklep.pl lub tel. 730 282 929).

KROK 2 - Złożenie Wniosku
1. Wypełnij Wniosek leasingowy drogą online.
• Prawidłowo wypełniony wniosek zostanie automatycznie przesłany do firmy Grenkeleasing.
• Wniosek leasingowy zostanie rozpatrzony w ciągu 24 godzin*.

KROK 3 – Wysyłka dokumentów umowy
1. Po pozytywnym** rozpatrzeniu wniosku, i potwierdzeniu, że zamówiony sprzęt jest dostępny, Grenkeleasing prześle Ci do podpisania komplet umowy leasingu.
2. Podpisany komplet dokumentów umowy wyślij na adres: Grenkeleasing sp. z o.o. - ul. Abpa A. Baraniaka 88D - 61-131 Poznań /Dział Handlowy/

KROK 4 – Zapłata opłat początkowych
1. Zapłać wskazane opłaty początkowe zgodnie z otrzymaną specyfikacją.

KROK 5 – Dostawa sprzętu
1. Grenkeleasing (po pozytywnej weryfikacji otrzymanych dokumentów, wpłaty na konto) przekaże do pracownika sklepu internetowego decyzję o wydaniu sprzętu.
2. Pracownik sklepu zrealizuje dostawę sprzętu wg wybranej przez Ciebie opcji.

KROK 6 – Wysyłka podpisanej umowy
1. Wyślij do Grenkeleasing mailem informację, że otrzymałeś sprzęt.
2. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru sprzętu Grenkeleasing prześle Ci twój egzemplarz umowy.

* po otrzymaniu wniosku GL może poprosić o udzielenie niezbędnych wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów
** w wyjątkowych przypadkach Grenkeleasing zastrzega sobie prawo zmiany decyzji leasingowej po otrzymaniu podpisanej umowy i związanych z nią dokumentów

 

Leasing – optymalna forma finansowania inwestycji

 

ZALETY LEASINGU:
♦ Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii
♦ Zwiększenie płynności środków finansowych
♦ Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków
♦ Niższe podatki, gdyż raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
♦ Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
♦ Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
♦ Proste i przejrzyste procedury

ATUTY OFERTY:
♦ Szybka decyzja o przyznaniu leasingu
♦ Sprawna i kompetentna obsługa transakcji leasingowej
♦ Stałe i niezmienne raty leasingowe, które zapewniają bezpieczeństwo planowania i kontroli wydatków
♦ Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
♦ Wygodna spłata rat leasingowych za pomocą „Polecenia zapłaty”

PRZEDMIOT LEASINGU
♦ Sprzęt IT i oprogramowanie (laptopy, notebooki, tablety, zestawy komputerowe, monitory, drukarki, serwery)
♦ Sprzęt audiowizualny i fotograficzny
♦ Sprzęt telekomunikacyjny
♦ i inny

PROPONOWANE UMOWY:

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING NOWOCZESNY

To najczęściej wybierany za granicą model finansowania nowych technologii, który dzięki nam dostępny jest również w Polsce.

Leasing Nowoczesny to najkorzystniejszy sposób korzystania ze sprzętu, bez konieczności posiadania go na własność. W praktyce produkt ten podobny jest do wynajmu. Klient używa sprzęt płacąc miesięczne lub kwartalne raty, a na koniec umowy ma możliwość wymiany go na inny, nowszej generacji. Dzięki temu, że raty są niższe niż w leasingu tradycyjnym, najnowszy sprzęt jest zawsze w zasięgu ręki!

 

Wymagane dokumenty – PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 – 30.000 zł. netto):
♦ Wniosek – procedura uproszczona.
♦ Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
♦ Dwa dowody tożsamości.

Wymagane dokumenty – PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):
♦ Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
♦ Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
♦ Regon i NIP.
♦ Dwa dowody tożsamości.

 

WARUNKI FINANSOWANIA
Niezależnie od wybranej umowy leasingowej, GRENKE dba o to, by wszystkie zasady były proste i przejrzyste:
♦ finansowanie w PLN
♦ finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu)
♦ leasing sprzętu IT już od 1500 zł netto, pozostałych przedmiotów już od wartości 3 000 zł netto;
♦ opłata wstępna wynosi 0%
♦ opłata przygotowawcza do 300 zł
♦ okres leasingu - od 18 do 60 miesięcy

Dodatkowe informacje na temat leasingu oraz firmy Grenkeleasing dostępne są pod adresem: www.grenkeleasing.pl

GRENKE specjalizuje się w leasingu sprzętu IT i to właśnie z myślą o jego  specyfice tworzy swoje produkty. Leasing jest sposobem na korzystanie z nowoczesnego sprzętu bez konieczności inwestowania całej kwoty jego wartości od razu. Umożliwia korzystanie ze sprzętu na zasadzie spłaty miesięcznych lub kwartalnych rat.

GRENKELEASING sp. z o.o. - ul. Abpa A. Baraniaka 88D - 61-131 Poznań
tel: + 48 (61) 872-37-00, fax: + 48 (61) 872-37-40